Privacyverklaring

Judo Zuidlaren hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van leden en andere stakeholders van de vereniging. Judo Zuidlaren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Judo Zuidlaren doet dat onder meer door:

  • niet meer persoonsgegevens te vragen dan strikt noodzakelijk is.
  • toestemming te vragen als dat nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • te zorgen voor goede beveiliging van persoonsgegevens.

Uitgebreide informatie over hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Judo Zuidlaren.