Bestuur / contact

Onze judovereniging is bereikbaar via het secretariaat:

contact@judozuidlaren.nl

Bestuur:

Ron van der Linden Voorzitter
Esther Kroon Algemeen bestuurslid
Bas Miedema Penningmeester
Bas Helwerda Wedstrijdsecretaris
Kirsten Pebesma Secretaris
   
   
   

KvK. Meppel nr. V 04863