Bestuur / contact

Onze judovereniging is bereikbaar via het secretariaat:

Judo Zuidlaren
Secretariaat
p/a Elzenhof 21
9471 SP Zuidlaren

mail: secretariaat@judozuidlaren.nl

Bestuur:

Karin Elema Voorzitter
Harald Elema Secretaris
Rob de Haan-Stijkel Penningmeester
Bas Helwerda Wedstrijdsecretaris
Kirsten Pebesma Algemeen bestuurslid
   
   
   

KvK. Meppel nr. V 04863