Privacy

Judo Zuidlaren hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens van leden en andere stakeholders van de vereniging. Judo Zuidlaren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Judo Zuidlaren doet dat onder meer door:

  • Niet meer gegevens te vragen dan strikt noodzakelijk is.
  • Toestemming te vragen als dat nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens.
  • Te zorgen voor een goede beveiliging van de persoonsgegevens.

Uitgebreide informatie over hoe de vereniging omgaat met persoonsgegevens is te vinden in de privacyverklaring van Judo Zuidlaren.